Haaga 600 series iSweep

  • HAAGA 697 iSWEEP AKU – uso profesional

    HAAGA 697 iSWEEP AKU – uso profesi

    Haaga 697 iSweep AKU LA MÁQUINA BARREDORA HAAGA CON LA BATERÍA ACUMULADORA La máquina barredora 697 iSweep AKU es la...

  • HAAGA 677 iSWEEP AKU – uso profesional

    HAAGA 677 iSWEEP AKU – uso profesi

    Haaga 677 iSweep AKU LA MÁQUINA BARREDORA HAAGA CON LA BATERÍA ACUMULADORA La máquina barredora Haaga 677 iSweep AKU  aprovecha...